Stažením fotografie či loga Národního Centra Tkání a Buněk a.s. ze sekce Fotogalerie umístěné na Stránkách souhlasíte, že užijete fotografii či logo pro účely, které nebudou poškozovat dobré jméno společnosti Národní Centrum aTkání a Buněk.s.

Photogallery for media

Human cells and new materials

Lidské buňky a nové materiályLidské buňky a nové materiályLidské buňky a nové materiályLidské buňky a nové materiályLidské buňky a nové materiályLidské buňky a nové materiályLidské buňky a nové materiályLidské buňky a nové materiályLidské buňky a nové materiályLidské buňky a nové materiályLidské buňky a nové materiályLidské buňky a nové materiályLidské buňky a nové materiály

The Innovation of the Year 2012 award

Národní Tkáňové Centrum a.s. získalo v soutěži Inovace roku 2012 jedno z nejvyšších ocenění za unikátní léčivý přípravek z vlastních buněk pacienta, NTC chondrograftTM, který je určen k léčbě poraněné kloubní chrupavky. Oceněný produkt je zároveň jediným léčivým přípravkem z vlastních buněk pacienta na trhu v České republice a patří do tzv. skupiny léčivých přípravků Moderní terapie.

Inovace roku 2012Inovace roku 2012Inovace roku 2012Inovace roku 2012

In the laboratories of the National Tissue Centre

Laboratoře Národního Tkáňového CentraLaboratoře Národního Tkáňového CentraLaboratoře Národního Tkáňového CentraLaboratoře Národního Tkáňového CentraLaboratoře Národního Tkáňového CentraLaboratoře Národního Tkáňového CentraLaboratoře Národního Tkáňového CentraLaboratoře Národního Tkáňového CentraLaboratoře Národního Tkáňového CentraLaboratoře Národního Tkáňového CentraLaboratoře Národního Tkáňového CentraLaboratoře Národního Tkáňového CentraLaboratoře Národního Tkáňového Centra

The grand opening of the National Tissue Centre

On September 15, 2011 under the support of Leos Heger, MD, the Minister of health of the Czech Republic, and Roman Onderka, BA, the mayor of the city of Brno, we have officially opened the National Tissue Centre in Brno. The super clean manufacturing laboratories, which are the first of its kind in the Central Europe, have thus commenced its operations for cultivation and processing of human cells.

Slavnostní otevření Národního Tkáňového CentraSlavnostní otevření Národního Tkáňového CentraSlavnostní otevření Národního Tkáňového CentraSlavnostní otevření Národního Tkáňového CentraSlavnostní otevření Národního Tkáňového CentraSlavnostní otevření Národního Tkáňového CentraSlavnostní otevření Národního Tkáňového CentraSlavnostní otevření Národního Tkáňového CentraSlavnostní otevření Národního Tkáňového CentraSlavnostní otevření Národního Tkáňového CentraSlavnostní otevření Národního Tkáňového Centra