26 / 11 / 2014Ostravské biomedicínské centrum pro regenerativní medicínu se otevřelo veřejnosti

Ostravské biomedicínské centrum pro regenerativní medicínu se otevřelo veřejnosti

26. listopadu 2014, OstravaVýjimečnou příležitost nahlédnout do ostravského centra regenerativní medicíny 4Medical Innovations (4MEDi) měla veřejnost v rámci Dne otevřených dveří, který proběhl v úterý 25. listopadu od 14 do 17 hodin. Pro zájemce byla připravena prohlídka s výkladem o možnostech buněčné léčby a regenerativní medicíny. Kromě laboratorních prostor, kde bude probíhat vývoj a výroba léčivých přípravků využívajících lidské buňky, si mohli lidé prohlédnout laboratorní a klinické pracoviště včetně zázemí pro odběr a aplikaci kmenových buněk.

Read more >>

21 / 9 / 2014Prezident České republiky Miloš Zeman otevřel vědeckotechnologické a translační centrum regenerativní medicíny 4Medical Innovations Ostrava.

Prezident České republiky Miloš Zeman otevřel vědeckotechnologické a translační centrum regenerativní medicíny 4Medical Innovations Ostrava.

4Medical Innovations představuje technologicky vyspělé biomedicínské translační centrum pro rozvoj regenerativní medicíny. Centrum je zaměřené na co nejefektivnější využití výsledků základního a aplikovaného výzkumu v klinické praxi. Specifickými obory centra jsou buněčná manipulace, biotechnologie, biofarmacie a diagnostika pro lidské buňky a genetiku. 

Read more >>

12 / 8 / 2014Kontrola Ministerstva průmyslu o obchodu ve 4MEDi nezjistila žádné nedostatky

Kontrola Ministerstva průmyslu o obchodu ve 4MEDi nezjistila žádné nedostatky

Praha, Ostrava, 12. srpna 2014 – Dne 17. července 2014 byla započata kontrola projektu společnosti PrimeCell Therapeutics a.s. 4MEDi – Corporate Biotech Park for Medical Innovations Ostrava číslo projektu 5.1 PP01/034 ze strany poskytovatele dotace Ministerstva průmyslu a  obchodu. Během kontroly nebyly zjištěny žádné nedostatky.

Read more >>

7 / 8 / 2014

Kontrola 4MEDi – Centra buněčné terapie a diagnostiky a.s. proběhla s vynikajícími výsledky

Ostrava, 7. srpna 2014 – Další kontrola Ministerstva průmyslu a obchodu současně realizovaného investičního projektu „Ostravské centrum vývoje, testování a hodnocení rizika nových materiálů,“ číslo projektu 4.2 PT03/104, proběhla na výbornou.

Read more >>

6 / 8 / 2014

Další úspěšná kontrola v Národním Centru Tkání a Buněk a.s.

Brno, 6. srpna 2014 – Na základě podnětu Ministerstva financí proběhla v Národním Centru Tkání a Buněk a.s. kontrola Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj investičního projektu Inovace Národního Tkáňového Centra. Při prováděné daňové kontrole nebylo zjištěno žádné porušení rozpočtové kázně.

Read more >>

24 / 7 / 2014

Stanovisko k článku MF DNES ze dne 14. července 2014 redaktorky Lenky Petrášové

Národní Centrum Tkání a Buněk a.s. uvádí své stanovisko k mylným, zavádějícím a na mnoha místech nepravdivým informacím redaktorky MF DNES Lenky Petrášové v článcích ze dne 14. července 2014 v deníku MF DNES

Read more >>

16 / 7 / 2014

The biopharmaceutical company 4MEDi has launched a unique clinical trial for the successive treatment of patients suffering from diabetic leg syndrome in co-operation with researchers from the state of Israel

Ostrava, July 17, 2014 – The company 4MEDi – Centre for cell therapy and diagnostics Inc. with the co-operation of Israel company Stem Cell Medicine has launched a clinical trial focusing on the research of new products intended for the treatment of the secondary effects of diabetes mellitus type II. Their shared purpose succeeded in the international competition held by the Czech-Israel collaboration of Gesher/Most, and thus has become one of the two Czech projects that succeeded against the tough competition of projects coming out of Canada, South Korea, as well as various countries within Europe and around the world.

Read more >>

4 / 7 / 2014The National Cell and Tissue Centre has entered the Chinese market as the first company in the world within the field of regenerative medicine

The National Cell and Tissue Centre has entered the Chinese market as the first company in the world within the field of regenerative medicine

Brno (July 8, 2014) The second most powerful economy in the world, China, has opened itself up towards modern technological treatments using human cells and tissues. New breakthrough technologies were brought to Peking by the company National Cell and Tissue Centre Inc., which is the first in the world to successfully negotiate an agreement with the Chinese company and sign a binding memorandum together which will lead to their co-operation within the field of regenerative medicine.

Read more >>

21 / 8 / 2013National Tissue Centre changes its business name

National Tissue Centre changes its business name

Brno (August 21, 2013) National Tissue Centre is pleased to inform you about the change of its business name. On August 14, 2013, a new company name was entered in the commercial register and the National Tissue Centre changed its business name to National Cell and Tissue Centre Inc.

Read more >>

12 / 8 / 2013Vlastními buňkami pacienta léčí poranění kloubů již osm nemocnic v České republice

Vlastními buňkami pacienta léčí poranění kloubů již osm nemocnic v České republice

Brno (12. srpna 2013) Jediný léčivý přípravek buněčné terapie, který je vyroben z vlastních buněk pacienta pro léčbu poraněné kloubní chrupavky, je k dispozici již na osmi specializovaných klinikách nemocnic v České republice. Národní Centrum Tkání a Buněk a.s. získalo od příslušných státních orgánů povolení k aplikaci pro celkem osm, většinou fakultních, nemocnic v České republice. Operace jsou hrazeny zdravotními pojišťovnami.

Read more >>

4 / 2 / 2013Ing. Petr Koška, MBA novým CEO společnosti PrimeCell a.s.

Ing. Petr Koška, MBA novým CEO společnosti PrimeCell a.s.

Společnost PrimeCell a.s., středoevropský lídr v oblasti Moderní terapie a Regenerativní medicíny, jmenovala novým CEO pana ing. Petra Košku, MBA. Současně byl akcionáři jmenován místopředsedou představenstva Národního Tkáňového Centra a.s., které je společným podnikem Ministerstva zdravotnictví ČR a společnosti PrimeCell a.s. Petr Koška pracoval až do poloviny ledna jako ředitel Fakultní nemocnice u Sv. Anny v Brně a ICRC Brno (International Clinical Research Center Brno).

Read more >>

4 / 2 / 2013Změny ve vedení mateřské společnosti Národního Tkáňového Centra a.s.

Změny ve vedení mateřské společnosti Národního Tkáňového Centra a.s.

Novým výkonným ředitelem PrimeCell a.s., mateřské společnosti Národního Tkáňového Centra a.s., se stal Ing. Petr Koška, MBA, bývalý ředitel Fakultní nemocnice u Sv. Anny v Brně a International Clinical Research Center (ICRC) Brno.

Read more >>

1 / 2 / 2013Změny ve statutárních orgánech Národního Tkáňového Centra a.s.

Změny ve statutárních orgánech Národního Tkáňového Centra a.s.

Brno (1. února 2013) Valná hromada Národního Tkáňového Centra a.s., která se konala 31. ledna 2013, jmenovala nové členy dozorčí rady a představenstva společnosti, a to prvního náměstka Ministra zdravotnictví ČR pana PhDr. Marka Ženíška, Ph.D., na pozici člena představenstva, náměstka Ministerstva zdravotnictví ČR, pana Ing. Petra Noska na pozici člena dozorčí rady a pana Ing. Petra Košku, MBA na pozici místopředsedy představenstva.

Read more >>