Kvalita a certifikáty

Správná výrobní praxe – GMP certifikát

Národní centrum tkání a buněk, výrobce léčivého přípravku moderní terapie NTC chondrograft, který je určen pro léčbu defektů kloubních chrupavek, prošlo v červnu 2015 inspekcí SÚKLu zaměřenou na plnění požadavků správné výrobní praxe pro výrobce léčiv. Na základě této inspekce je NCTB  považováno za subjekt splňující požadavky a návody správné výrobní praxe stanovené směrnicí 2003/94/EC a byl mu dne 16.9.2015 obnoven certifikát SVP pro výrobce (Certificate of GMP compliance of a manufacturer).

Pravost tohoto certifikátu může být ověřena v EudraGMP. 

Certifikát udělený Státním ústavem pro kontrolu léčiv ke stažení zde. 


Cena Inovace roku 2012

 Cena Inovace roku 2012


Systém managementu kvality – ISO 9001

         

 

  


Certifikát o Povolení Tkáňového zařízení (SÚKL)

           

Certifikát o Povolení k výrobě léčivých přípravků (SÚKL)

 

Company Profile PrimeCell Therapeutics