Výzkum a vývoj specializovaných oddělení

Národní Centrum Tkání a Buněk a.s. se zabývá výzkumem a vývojem nových produktů ve všech oblastech svého zaměření.

Národní Tkáňové Centrum a.s. 

Oddělení Moderních terapií se věnuje především oblasti ortopedie. V současné době je hlavním produktem v oblasti Moderní terapie léčivý přípravek z vlastních buněk pacienta. V České republice je zároveň prvním léčivým přípravkem Moderní terapie (Advanced Therapies Medicinal Product), který je zařazen do klinické studie s následnou centralizovanou registrací v rámci Evropské unie.

Oddělení buněčné terapie se věnuje vývoji produktů pro léčbu špatně se hojících ran a buněčných přípravků pro estetickou chirurgii.

Při vývoji nových produktů Národní Centrum Tkání a Buněk a.s. spolupracuje s týmy předních českých nemocnic, inovativních společností a univerzit v České republice i zahraničí.

Oddělení materiálového inženýrství je zaměřeno na vývoj nanovlákenných nosičů pro použití v humánní medicíně. V prostorách tohoto oddělení je umístěna první nanolinka s technologií NanoSpider™ vyrobená pro přípravu nanomateriálů vhodných pro zdravotnictví.

Oddělení tkáňových transplantátů připravuje ve spolupráci s operatéry transplantáty navržené dle požadavků lékařů ve špičkové kvalitě s důrazem na bezpečnost produktu pro příjemce.

Předností Národního Centra Tkání a Buněk a.s. je důraz na transfer technologií z oblasti vědy a výzkumu do praxe.

V laboratořích Národního Tkáňového Centra V GMP laboratořích Národního Tkáňového Centra Před laboratořemi Národního Tkáňového Centra