Jste odborná veřejnost?

Kliknutím na tlačítko POKRAČOVAT výslovně prohlašuji a potvrzuji, že:

a) jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat či předepisovat;
b) jsem obeznámen s definicí odborníka uvedenou v předchozím bodu;
c) v případě, že nejsem odborníkem, jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům.

V opačném případě klikněte na tlačítko ODEJÍT.


Pokračovat Odejít