<< zpět na seznam
Unikátnost zařízení spočívá v uložení největšího počtu využitelných kmenových buněk pro případnou léčbu

Unikátnost zařízení spočívá v uložení největšího počtu využitelných kmenových buněk pro případnou léčbu

Brno (6. února 2014) Národní Centrum Tkání a Buněk a.s. v Brně získalo nejmodernější zařízení, které umožnuje nejšetrnější zpracování kmenových buněk z pupečníkové krve. Od 1. února tak zpracovává kmenové buňky novým nadstandardním způsobem, tzv. separační metodou, díky které dochází k zachování největšího počtu potřebných kmenových buněk z pupečníkové krve při léčbě vážného onemocnění.  

Odborníci z Národního Centra Tkání a Buněk a.s. mají dlouholeté zkušenosti v oblasti zpracování a uchovávání lidských buněk a tkání. Jejich cílem je, aby při zpracování došlo k zachování a uložení co největšího počtu využitelných kmenových buněk, které mohou být použity v případě léčby vážného onemocnění.

„Národní Centrum Tkání a Buněk a.s. zpracovává kmenové buňky z pupečníkové krve na základě nejnovějších celosvětových poznatků, a proto jsme se rozhodli připojit, jako jediná společnost v České republice, do sítě světových špičkových center, která zpracovávají pupečníkovou krev pomocí unikátního systému pro separaci kmenových buněk,“ říká RNDr. Eva Matějková, která je pověřena řízením Národního Centra Tkání a Buněk a.s. a patří mezi špičku odborníků zabývající se využitím kmenových buněk v oblasti regenerativní medicíny.

Standardní zpracování spočívalo v kryokonzervaci plné pupečníkové krve se speciálním roztokem, který chrání kmenové buňky v průběhu jejich uložení v tekutém dusíku. Takto uložená pupečníková krev si zachovává svůj léčebný potenciál, avšak díky vývoji technologií lze v současnosti využít i modernější a k buňkám šetrnější přístupy zpracování a uložení kmenových buněk z pupečníkové krve,“ vysvětluje Eva Matějková důvod zavedení nové metody, která je schválená Státním ústavem pro kontrolu léčiv. 

„Současné nadstandardní zpracování pomocí separační metody spočívá v oddělení jaderných buněk od krevní plasmy a červených krvinek. Krevní plasma a červené krvinky nemají léčebný potenciál jako buňky kmenové, které mají jádro, a není tedy potřeba tyto složky krve uchovávat. Díky novému procesu tak uchováváme pouze buňky využitelné pro případnou léčbu,“ zdůrazňuje výjimečnost metody Eva Matějková.

Separační metoda zpracování kmenových buněk z pupečníkové krve je v současné době používána ve špičkových centrech po celém světě. V České republice tuto inovativní metodu používá pouze Národní Centrum Tkání a Buněk a.s. „Žádná jiná česká instituce toto zařízení nevlastí, což profiluje naši společnost jako významného mezinárodního partnera v oblasti léčby kmenovými buňkami,“ upřesňuje Eva Matějková a dodává, že takto zpracované a připravené transplantáty jsou preferovány pro léčebné použití
u příjemce i ve všech světových registrech krvetvorných buněk.

Díky této investici v hodnotě 4,75 mil. Kč mají také pacienti větší pravděpodobnost na léčbu závažných onemocnění v zahraničí. „Důležité je, že dochází k snadnějšímu procesu v případě zajištění léčby dítěte v zahraničních zdravotnických zařízeních, které tuto metodu také používají,“ dodává Eva Matějková a upozorňuje, že Národní Centrum Tkání a Buněk a.s. je jedinou institucí v České republice odebírající pupečníkovou krev, která má povolení k převozu pupečníkové krve do nebo ze zahraničí.

###

O Národním Centru Tkání a Buněk a.s.

Národní Centrum Tkání a Buněk a.s. je společným podnikem Ministerstva zdravotnictví České republiky a společnosti PrimeCell Therapeutics a.s. Centrum disponuje nejmodernějšími laboratořemi pro vývoj a výrobu léčivých přípravků a produktů Regenerativní medicíny. Společnost drží statut zdravotnického a tkáňového zařízení, současně je výrobcem léčivých přípravků.

Unikátní laboratoře Centra, které se nacházejí v Brně, byly dokončeny ve druhé polovině roku 2011. Svojí vybaveností a rozsahem nabízených služeb je Centrum v současné době jedním z nejšpičkovějších pracovišť tohoto druhu na světě.


Národní Centrum Tkání a Buněk a.s. je rozděleno do čtyř oddělení – oddělení Moderní terapie, oddělení buněčné terapie, oddělení tkáňové terapie a oddělení materiálového inženýrství. Součástí Centra je také nejmodernější banka pupečníkové krve v České republice, která nabízí odběr a uložení pupečníkové krve. Toto oddělení se také zabývá výzkumem kmenových buněk pro léčebné využití a plní funkci buněčné banky.

Současným hlavním produktem Národního Centra Tkání a Buněk a.s. z oblasti Regenerativní medicíny je léčivý přípravek určený pro léčbu poraněné kloubní chrupavky, který je vyráběn z vlastních buněk pacienta. Jedná se o jediný léčivý přípravek Regenerativní medicíny v České republice, který je používán v léčebné praxi. Dosud bylo úspěšně odoperováno přes 500 pacientů ve věku od 10 do 65 let.

Oddělení buněčné terapie - Separace kmenových buněk z pupečníkové krve

 

Andrea Gutová
PR manager
andrea.gutova@natic.cz

Národní Centrum Tkání a Buněk a.s.

Palachovo náměstí 726/2
625 00 Brno
Česká republika
 
Napište nám:  info@natic.cz
Odběr pupečníkové krve: pupecnikova.krev@natic.cz
Kontakt pro pacienty: info.pacienti@natic.cz 
Tel.: +420 511 180 702

Zůstaňte s námi v kontaktu

© 2018 Národní Centrum Tkání a Buněk a.s. Všechna práva rezervována. Podmínky používání (Terms of Use).
Zásady ochrany osobních údajů (GDPR).