O Národním Centru Tkání a Buněk

Národní Centrum Tkání a Buněk a.s.Národní Centrum Tkání a Buněk a.s. je vysoce inovativní společnost zaměřená na vývoj a výrobu léčivých přípravků Moderní terapie ( z angl. Advanced Therapies Medicinal Products - ATMP) a zpracování tkání a buněk v systému správné výrobní praxe (SVP). Veškerá výroba probíhá podle platné legislativy České republiky a Evropské unie.

Národní Centrum Tkání a Buněk a.s. bylo zřízeno s cílem stát se preferovaným partnerem Ministerstva zdravotnictví České republiky (MZČR) v oblasti aplikaci lidských buněk v léčbě obyvatelstva, dle Důvodové zprávy MZČR ze dne 4. května 2009, která je přílohou usnesení Vlády České republiky č. 617.

Národní Centrum Tkání a Buněk a.s., český leader v oblasti bioimplantologie je společným podnikem MZČR a privátní společnosti PrimeCell Therapeutics a.s.

Laboratoře Národního Centra Tkání a Buněk a.s.  byly dokončeny ve druhé polovině roku 2011. Svojí vybaveností a rozsahem nabízených služeb jsou jedním z předních a nejšpičkovějších pracovišť tohoto druhu na světě.


Národní Centrum Tkání a Buněk a.s., které disponuje statutem zdravotnického a tkáňového zařízení a současně statutem výrobce léčivých přípravků, vyvíjí nové druhy léčby a zdravotnické materiály, které jsou založeny na mikro a nanotechnologii.

Součástí Národního Centra Tkání a Buněk a.s. je také nejmodernější banka pupečníkové krve v České republice. Naše Centrum je zárukou uložení pupečníkové krve pro vlastní potřebu dítěte na špičkové úrovni, dle nejvyšších standardů kvality.

Centrum je rozděleno do čtyř oddělení – Oddělení Moderní terapie, Oddělení tkáňové terapie, Oddělení buněčné terapie (Oddělení pro pupečníkovou krev) a Oddělení materiálového inženýrství. V každém oddělení pracují odborníci se speciálním vzděláním, specifickým zaměřením a dlouholetými zkušenostmi v daném oboru. Spolupráce jednotlivých úseků zabezpečuje vysokou kvalitu a bezpečnost výsledných produktů – tkání, buněk a léčivých přípravků pro oblast Moderní terapie (Advanced therapy).

Motto

„Využití vlastních buněk je nejpřirozenější způsob léčby a zachování kvality života.“

Poslání

Posláním Národního Centra Tkání a Buněk a.s. je pomoci lékařům vrátit nemocné do aktivního plnohodnotného života.

Cíle

Cílem Národního Centra Tkání a Buněk a.s. je vyvíjet a vyrábět léčivé přípravky pro Moderní terapii (Advanced Therapy) a zpracovávat tkáně a buňky ve špičkové kvalitě.

Národní Centrum Tkání a Buněk a.s.

Palachovo náměstí 726/2
625 00 Brno
Česká republika
 
Napište nám:  info@natic.cz
Odběr pupečníkové krve: pupecnikova.krev@natic.cz
Kontakt pro pacienty: info.pacienti@natic.cz 
Tel.: +420 511 180 702

Zůstaňte s námi v kontaktu

© 2018 Národní Centrum Tkání a Buněk a.s. Všechna práva rezervována. Podmínky používání (Terms of Use).
Zásady ochrany osobních údajů (GDPR).