Úvod do Moderní terapie (Advanced Therapy)

Již téměř desetiletí je zřejmé, že tzv. farmakologická léčba prochází nejkritičtějším obdobím v celé své historii. Vysoké náklady na vývoj a výzkum nových léků a snižující se účinnost léčiv umožnily vzniknout novým přístupům k léčbě.

V devadesátých letech minulého století se začala odvíjet nová perioda v léčbě nemocí. Začaly se využívat lidské buňky k léčbě akutních i chronických nemocí člověka. V budoucnosti, ale také již v současnosti se začínají významně rozvíjet obory a přístupy biotechnologické, nanotechnologické a Moderní terapie (z angl. Advanced Therapy).

Chrupavkové buňky - chondrocyty Chondrocyty Vycestovávání buněk z chondrograftu při kontrole kvality po 24hod

Cílem Moderní terapie

Cílem oboru Moderní terapie (Advanced Therapy) je léčba akutních a chronických stavů člověka nebo náhrada tkání, především s využitím lidských buněk.

Zásadním dlouhodobým vědeckým cílem je prodloužit životnost a funkci lidských orgánů, léčba rakoviny a chronických či degenerativních onemocnění. Cílem je tedy postupné prodloužení lidského života a zvýšení jeho kvality s využitím lidských buněk a jejich jedinečných vlastností.

Co znamená Moderní terapie

Moderní terapie (Advanced Therapy) je mladé interdisciplinární odvětví medicíny, které, zjednodušeně řečeno, spočívá zejména v léčbě pomocí autologních či alogenních buněk pacienta.

V případě využití autologních buněk se navíc jedná o striktně personalizovaný přístup k léčbě. Odebrané buňky pacienta jsou podle potřeby upravovány, pěstovány a vneseny zpět do jeho organismu za účelem léčby širokého spektra nemocí, úrazů a postižení. Pěstováním jednotlivých buněk do celých tkáňových kultur nastal, na konci devadesátých let, zásadní rozvoj také v kultivování různých buněk lidského původu.

Léčivé přípravky Moderní terapie

Léčivé přípravky oboru Moderní terapie (Advanced Therapy Medicinal Products – ATMPs) posouvají hranice biologické a cílené léčby.

Léčivé přípravky Moderní terapie, podle svého charakteru, umožňují život zachránit (např. léčba těžkých popálenin autologními buňkami pacienta, léčba kardiovaskulárních onemocnění), prodloužit životnost tkání (např. náhrada chrupavky poškozené artrózou bioimplantátem), významně zkvalitnit (např. léčba ischemií dolních končetin kmenovými buňkami), nebo umožňují plnou léčbu pacienta náhradou poškozeného nebo postiženého místa tkání novou (např. céva vypěstovaná z vlastních buněk pacienta). Obecně lze léčivé přípravky Moderní terapie klasifikovat jako biologické implantáty.

Buňky - Keratinocyty  Narostlé buňky - keratinocyty - ve vícevrstvě  Chromafinní buňka 

Díky těmto produktům se většina lidí může vrátit k aktivnímu životu, což v případě lidí v produktivním věku znamená možnost návratu do pracovního procesu. V případě seniorů to znamená jejich soběstačnost.

U většiny lékařských zákroků, kde je možné ATMP použít, dochází k plné biologické léčbě prostřednictvím vlastního buněčného materiálu pacienta. Po operativní úpravě má šanci pacient na zcela plnohodnotný život.

Unikátnost oboru Moderní terapie

Léčivé přípravky Moderní terapie se odlišují od konvenčních léčebných postupů:

  • svou plnou biologickou vlastností. Jedná se o produkty vyrobené z vlastních buněk pacientů;
  • vlastnostmi a funkčnostmi, které je možno srovnat s živou tkání;
  • jejich dlouhodobou životností, na základě klinických zkušeností;

Národní Centrum Tkání a Buněk a.s.

Palachovo náměstí 726/2
625 00 Brno
Česká republika
 
Napište nám:  info@natic.cz
Odběr pupečníkové krve: pupecnikova.krev@natic.cz
Kontakt pro pacienty: info.pacienti@natic.cz 
Tel.: +420 511 180 702

Zůstaňte s námi v kontaktu

© 2018 Národní Centrum Tkání a Buněk a.s. Všechna práva rezervována. Podmínky používání (Terms of Use).
Zásady ochrany osobních údajů (GDPR).